hacettepe üniversitesi logo

BÜLTEN HAKKINDA

Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni üç ayda bir (yılda 4 kez); Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında çıkar. Bir sayı, 12 veya 16 sayfadır. Özel sayı çıkarıldığında veya ek verildiğinde sayfa sayısı değişebilir. Bazı durumlarda, iki sayı birleşik olarak çıkabilir. Her sayı dört bin adet basılır.

Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni'nde, halk sağlığı ile ilgili orjinal araştırma makaleleri, derlemeler, kısa raporlar ve editöre mektuplar yayınlanır. Bu eserlerin daha önce herhangi bir dergide, elektronik ortamda yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere bir başka dergiye, elektronik ortama gönderilmemiş olması gerekir. Aksi bir durumda, sorumluluk eserin yazarına (yazarlarına) aittir.

Toplum Hekimliği Bülteni 2006 Yılı Ağustos ayından itibaren Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından ulusal ve uluslararası hakemli ve sürekli dergiler kapsamında kabul görmüştür