hacettepe üniversitesi logo

SON SAYI

EYLÜL-ARALIK 2009 * SAYI 3

İÇİNDEKİLER
   

EDİTÖR'DEN...

   

İŞYERİNDE ŞİDDET

AN Yıldız, M Kaya

   

METAL SEKTÖRÜNDE BİR İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE İLİŞKİLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ

S Sözen, N Bilir, AN Yıldız, E Yıldız, T Sözen

   

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE INTÖRN DOKTORLARDA ŞİDDETE MARUZİYET VE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ ETMENLER

MN İlhan, S Özkan, ZÖ Kurtcebe, FN. Aksakal

   

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN 2002-2009 YILLARI ARASI YOKSULLUK BULGULARI (TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNUN GELİR, TÜKETİCİ,TÜKETİM VE YOKSULLUK İLE İLGİLİ WEB SAYFASINDAKİ YOKSULLUK ANALİZLERİNİN ÖZET BİLGİLERİDİR)

N Çilingiroğlu